Search This Blog

Wednesday, November 24, 2010

Mysql processlist monitoring

To check running queries

watch 'mysqladmin -u xxxx -p xxxx processlist | grep -v Locked | grep -v Sleep | grep -v Waiting'

To check Locked queries + count for each query

watch 'mysqladmin -u xxxx -p xxxx processlist | grep Locked | cut -d"|" -f9 | sort | uniq -c'

No comments:

Post a Comment